Dossier toekomst hiv-zorg - Voorgeschiedenis

Voorgeschiedenis
Sinds 2001 is behandeling van hiv-infectie op advies van de Gezondheidsraad opgenomen in de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). De overheid liet toen al de uitvoering van de zorg steeds meer over aan de zorgverleners en de regie van de zorg bij de zorgverzekeraars. Bij een aantal complexe behandelingen wilde de overheid de regie behouden. Behandeling van hiv-infectie was daar één van. De motivatie van toenmalig minister van volksgezondheid Borst om hiv-infectie in de WBMV op te nemen was dat:
- De behandeling van hiv een hoog gespecialiseerd karakter heeft;
- Zonder overheidssturing de zorg dreigt te verschralen. Te veel poliklinieken zouden hiv-positieven kunnen gaan behandelen, terwijl de behandelaren niet de kennis in huis hebben om dat goed te doen.
De opname van hiv in de WBMV is geregeld in de Beleidsvisie Hiv-behandelcentra. In die beleidsvisie staat omschreven aan welke criteria een hiv-behandelcentrum moet voldoen. Zo moeten er bijvoorbeeld minimaal twee hiv-behandelaren zijn en het team moet andere medisch specialisten en hiv-consulenten bevatten. De minister wijst de centra op basis van die criteria aan.
Daarnaast werd via de beleidsvisie het Athena-project dat landelijk de kwaliteit van de behandeling monitorde gecontinueerd als Stichting Hiv Monitoring (SHM).
De aangewezen centra krijgen ook extra geld. Behandeling van hiv-infectie buiten de aangewezen centra is niet verboden, maar dan was daar geen extra budget voor. Daarnaast was er een tweede manier om de behandeling te concentreren. Alle hiv-remmers stonden op bijlage 2 van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). In die bijlage werd geregeld dat hiv-remmers alleen vergoed werden als ze waren voorgeschreven door een arts van een hiv-behandelcentrum.

Eerste tekenen van aftakeling
Dit systeem van waarborgen van de kwaliteit van zorg is al gaan aftakelen met de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. De voorwaarden waaronder hiv-remmers vergoed zouden moeten worden, werden toen versimpeld: er moet een indicatie zijn voor het gebruik van die middelen. Dat is natuurlijk een lege huls: niemand slikt voor de lol hiv-remmers. De motivatie van die verandering was dat de voorwaarden van vergoeding moet worden overgelaten aan de verzekeraars en dat de overheid dat niet zelf moet gaan regelen.

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

positiefgeldzaken

banner_160_160

 

module 03plus 160 180
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen