Dossier toekomst hiv-zorg - De plannen van minister Schippers

De plannen van minister Schippers
Op 2 januari 2012 heeft minister van VWS Schippers een brief met haar plannen gestuurd naar de Tweede Kamer. Zij constateert dat niet-aangewezen centra ook hiv-zorg kunnen aanbieden. Ze hoopt daarbij dat als verzekeraars zorg in deze centra inkopen, ze tenminste dezelfde kwaliteitseisen zullen hanteren zoals die in de WBMV worden gesteld. Ze gaat de NVHB een subsidie verlenen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem. In dat systeem komen de kwaliteitseisen die nu nog in de WBMV staan. De Inspectie Voor de Volksgezondheid (IGZ) kan optreden wanneer een centrum zich niet aan de kwaliteitseisen houdt. Daarom zal Schippers IGZ – en niet de Gezondheidsraad, zoals wij en de Kamercommissie hadden gevraagd – verzoeken om te onderzoeken of de kwaliteitseisen handhaafbaar zijn. Dit zou leiden tot een systeem van kwaliteitsrichtlijnen van onderaf (NVHB, kwaliteitseisen) in plaats van bovenaf (VWS, WBMV).
Wat betreft de overheveling van de vergoeding van hiv-remmers stelt de minister dat dit niet voor 2014 zal gebeuren. In 2013 wordt besloten welke medicijnen in 2014 worden overgeheveld. Het is dus in principe mogelijk dat de overheveling van hiv-remmers na 2014 zal gebeuren, als het al gebeurt.

Reactie Tweede Kamer
Over de brief van Schippers is in de Tweede Kamer een schriftelijk overleg geweest. Alleen de VVD, PvdA, PVV en SP hebben gereageerd. De PVV en VVD kunnen zich vinden in het schrappen van hiv in de WBMV, maar vragen zich wel af of er genoeg waarborgen zijn dat de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt door niet-aangewezen centra altijd voldoende goed is. De PvdA en de SP willen toch een advies van de Gezondheidsraad voordat er een besluit wordt genomen over of hiv-infectie in de WBMV moet blijven of niet. IGZ onderzoekt of een besluit dat hiv uit de WBMV moet handhaafbaar is of niet; de Gezondheidsraad onderzoekt of het wenselijk is of niet. Het ene onderzoek sluit het andere niet uit.
De PvdA merkt fijntjes op dat de kosten van behandelingen die uit de WBMV zijn gehaald daarna sterk zijn gestegen en vraagt de minister hoe dit met de hiv-zorg zit. De SP verzoekt de minister om rekening te houden met de bezwaren van de NVHB, Hiv Vereniging en de apothekersvereniging (KNMP).
De VVD heeft geen opmerkingen over de overheveling. De andere partijen wel. Zij maken zich zorgen over therapietrouw, resistentievorming en geneesmiddelenbewaking als de hiv-remmers alleen bij ziekenhuisapothekers te verkrijgen zijn.
Het is nu nog wachten op het antwoord van de minister op deze vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer.

De tijden zijn veranderd, hiv niet
Het advies van de Gezondheidsraad dat leidde tot de opname van hiv in de WBMV en de oprichting van SHM staat nog steeds rechtovereind. Zonder behandeling blijft hiv nog een dodelijke infectie. Er is gevaar voor het ontstaan van resistentie en daarom moet je als hiv-positieve therapietrouw zijn. Een uitstekende zorg is daarvoor een voorwaarde en die hebben we in Nederland dankzij de WBMV. De kwaliteit van zorg moet gehandhaafd blijven en het is de vraag of zorgverzekeraars de verleiding kunnen weerstaan om zorg in te kopen in een ziekenhuis dat niet zijn gegevens levert aan SHM. IGZ kan wel optreden maar dat optreden is altijd achteraf, dus pas wanneer het fout is gegaan. Dat zijn goede redenen om de behandeling van hiv in de WBMV te houden, in ieder geval totdat de Gezondheidsraad heeft onderzocht hoe de kwaliteit van zorg gehandhaafd kan worden onder de veranderde regelgeving. Daarbij is het voor de Hiv Vereniging van belang dat de kwaliteit van zorg gehandhaafd blijft, hoe dat precies wordt geregeld is van minder belang.

Overheveling
Wat betreft de overheveling geldt iets dergelijks. Het is voor de Hiv Vereniging een sine qua non, dat hiv-medicatie ook bij de openbare apotheek verkrijgbaar blijft. Dat is van belang voor de therapietrouw en voor het tegengaan van rompslomp. Je zult als hiv-positieve maar op Terschelling wonen en elke drie maanden naar Leeuwarden moeten gaan om je medicatie op te halen. Er is een tweede argument dat de openbare apotheek moet kunnen blijven leveren en dat is bewaking van interacties. Die bewaking van interacties kan wegvallen wanneer een hiv-positieve zijn medicatie moet haalt bij meerdere apotheken. De Hiv Vereniging is het hier helemaal eens met de opstelling van het Farmaceutisch Bureau Amsterdam en de KNMP.
De overheveling zou geld opleveren omdat volgens de minister ziekenhuisapotheken grotere kortingen zouden kunnen bedwingen. Waarschijnlijk is dit een fabeltje. Ziekenhuisapotheken krijgen soms grote kortingen omdat fabrikanten van nieuwe geneesmiddelen hopen dat huisartsen dat middel blijven voorschrijven wanneer de patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen. Bij hiv-remmers speelt die situatie niet.
Misschien kunnen hiv-remmers betrokken blijven worden bij openbare apothekers in geval van overheveling. Dat lijkt dan wel tot meer rompslomp voor de apothekers te leiden.

 Voorlopig zal er weinig veranderen. Er zijn geen verzekeraars die zorg inkopen bij niet-aangewezen centra, ook al kan dat via het DOT-systeem wel. De veranderingen kunnen pas gaan spelen in 2013. Daarover zullen we je blijven informeren.
Of er nu wel of niet een overheveling komt, de Hiv Vereniging wil dat hiv-remmers bij openbare apothekers geleverd kunnen blijven worden en dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

positiefgeldzaken

banner_160_160

 

module 03plus 160 180
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen