De laatste jaren is er een toename van adoptiekinderen met hiv. In gebieden waar veel adoptiekinderen vandaan komen, zoals positief geadopteerd zuidelijk Afrika of Zuid oost Azië, kan hiv bij kinderen voorkomen. Veel aspirant-adoptieouders hebben belangstelling voor het adopteren van een kind met hiv. Zij hebben behoefte aan informatie over alle aspecten van leven met hiv. Ook leven bij hen veel vragen over al dan niet open zijn over de hiv-status naar vrienden en familie, op scholen, sportclubs of bij buitenschoolse activiteiten.

Beeldvorming
De Hiv Vereniging Nederland krijgt veel vragen over de manier waarop moet worden omgegaan met (adoptie)kinderen met hiv. De confrontatie met hiv kan in Nederland nog steeds overdreven reacties veroorzaken, zoals angst en uitsluiting. Dit kan onnodige en verstrekkende gevolgen hebben voor het kind. Juiste informatie moet verkeerde beeldvorming over hiv wegnemen en stigmatisering en discriminatie van (geadopteerde) kinderen met hiv tegengaan en voorkomen.

Geen plicht tot vertellen
Er is wettelijk geen plicht is om te vertellen dat het kind hiv heeft. De omgeving van het kind loopt absoluut geen gevaar. Het is het recht van het kind en de ouders om de hiv-status privé te houden. Weinig mensen weten dat niemand verplicht is iets te melden over iemands hiv-status. Ten onrechte wordt wel gedacht dat het inlichten van de leiding van crèche, school of sportclub een (morele) plicht is. Ouders zijn dit niet verplicht; zij beslissen zelf of zij anderen wel of niet inlichten. Als derden dit doen, is het echter een aantasting van de privacy. Tussen volledige openheid en volledige geheimhouding ligt een heel scala aan mogelijkheden. Zo komt het vaak voor dat binnen de familie wel openheid is over de hiv-status maar naar de buitenwereld toe niet. Veel ouders vragen zich af wat voor hen de goede balans is. Ieder kind is anders en ieder gezin zal op zijn eigen manier in het leven staan.

Kinderen met hiv kunnen een normaal leven leiden
Een kind met hiv is een kind als ieder ander kind! Het kan spelen, ravotten, sporten en normaal naar het kinderdagverblijf of naar school. In normaal dagelijks verkeer is er geen kans van overdracht van hiv. Vandaar dat er geen wettelijke verplichting is om iemand of een instantie op de hoogte te stellen van de hiv-status van het kind.

Voorlichtingsbijeenkomsten
In 2010 organiseerde het Erasmus MC - Sophia Rotterdam een eerste voorlichtingsbijeenkomst voor aspirant-adoptieouders over kinderen met hiv. De belangstelling hiervoor was boven verwachting. De nadruk lag op de medische informatie, waardoor er veel vragen over de sociaal-maatschappelijke kant onbehandeld bleven. Daarom organiseerde de Stichting Adoptievoorzieningen in mei 2010 een vervolgbijeenkomst waarin dieper op deze aspecten werd ingegaan. Er bleken veel vragen te zijn omtrent kinderen, hiv en opvoeding.

Sindsdien zijn er jaarlijks bijeenkomsten geweest voor aspirant-adoptieouders om hen te informeren over medische en maatschappelijke aspecten rondom de adoptie van een kindje met hiv. Zij die nog geen kennis hebben van hiv en zich hierover willen informeren, stuiten vaak op het negatieve beeld van hiv, dat door de media wordt geschapen en in stand gehouden. Hoewel bekend is dat hiv te behandelen is als een chronische ziekte, is er nog steeds veel angst voor overdracht van hiv en overheerst het beeld dat iemand met hiv ziek of zwak is. Iemand met hiv, en dus ook kinderen met hiv, kan tegenwoordig echter een gewoon gezond leven leiden. Een belangrijk thema voor aspirant-adoptieouders is openheid over hiv. Velen worstelen met de vraag of het kind hierover zelf moet beslissen, of dat zij hierover voor hun kind een beslissing moeten nemen.

Gids Positief geadopteerdcover positief geadopteerd 150
Duidelijk is dat aspirant-adoptieouders veel behoefte hebben aan veelzijdige informatie over hiv en leven met een kind met hiv. De gids Positief geadopteerd biedt ondersteuning bij de beslissing al dan niet een kind met hiv te adopteren en bereidt hen voor op de vragen die in dit verband kunnen worden gesteld. Tot voor kort was de informatie over adoptie en hiv verbrokkeld en onvoldoende beschikbaar en bekend. In de gids Positief geadopteerd zijn alle informatie en ervaringen gebundeld. De gids is niet alleen een vraagbaak voor aspirant-adoptieouders, maar ook voor andere betrokkenen, zoals familieleden, buren, vrienden, begeleiders van het kind en betrokken beroepsgroepen. Lees hier meer over de gids

Informatief

Contact

Adoptie
020 - 689 25 77
op ma, di, do
14.00 – 22.00 uur

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen