Adoptie en hivcover positief geadopteerd 150
‘Positief geadopteerd’ van Hiv Vereniging Nederland (HVN) ondersteunt (aspirant)adoptieouders bij hun beslissing een kind met hiv te adopteren en beantwoordt vragen die in dit verband kunnen worden gesteld. Openheid geven over hiv-status is trouwens nooit verplicht! Ervaringsverhalen van alle betrokken partijen worden afgewisseld met medische en sociaal-maatschappelijke informatie.

Juiste beeldvorming
Confrontatie met hiv kan nog steeds overdreven reacties veroorzaken, zoals angst en uitsluiting. Dit heeft onnodige en verstrekkende gevolgen voor het (adoptie)kind met hiv en/of de ouders. Juiste informatie moet verkeerde beeldvorming over hiv wegnemen en kan stigmatisering en discriminatie van (adoptie)kinderen met hiv tegengaan en voorkomen. Veel ouders worstelen met de vraag of zij open moeten zijn over de hiv-status van hun kind. Duidelijk moet zijn dat er geen wettelijke plicht is om open te moeten zijn over de hiv-status van hetmeisje kind.

Veel behoefte aan informatie over adoptie en hiv
HVN krijgt veel vragen over de manier waarop moet worden omgegaan met (adoptie)kinderen met hiv. Niet alleen mensen die werken op het terrein van adoptie, maar ook (aspirant)adoptieouders hebben veel behoefte aan juiste informatie over leven met hiv. HVN heeft daarom deze gids samengesteld met informatie over hiv, ervaringsverhalen van kinderen met hiv zelf en van (aspirant)adoptieouders en werkers in het veld. Ook een stappenplan voor aanpak van de thematiek, protocollen, medische en sociaal-juridische aspecten komen aan bod. Ronald Brands van HVN: “Deze gids voldoet aan een grote behoefte bij (aspirant)adoptieouders en in de adoptiewereld. De vereniging wil juiste informatie geven om verkeerde beeldvorming over hiv weg te nemen om stigmatisering en discriminatie van kinderen met hiv te voorkomen”. De gids is in afstemming met de Stichting Adoptievoorzieningen samengesteld. De gids is gerealiseerd dankzij een sponsoring van Farmaceutisch bedrijf Janssen.

Bestellen
In het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is de gids op donderdagmiddag 29 september 2011rugtas gepresenteerd. De gids voor een ieder te bestellen via het Servicepunt van Hiv Vereniging Nederland. Bereikbaar op ma, di, do, vrij van 14.00 - 22.00 uur via telefoonnummer 020 - 689 25 77. Of via e-mail: . Vermeld duidelijk de naam van de brochure en uw adresgegevens. Betreft het meerdere exemplaren dan loopt de bestelling via het bestelformulier (dowloaden pdf-document). Ook is de gids in zijn geheel hier te downloaden (pdf), evenals de Engelstalige samenvatting.

Artikel
Lees ook het artikel 'Positief Geadopteerd' door Ejay de Wit uit Hivnieuws 133 - december 2011.

Werkboek voor kinderen
In samenwerking met communicatiebureau Volle-Maan en de Nederlandse kinder hiv-consulenten heeft HVN in 2013 hard gewerkt aan een werkboek voor kinderen. Met dit werkboek kan de consulent aan de hand van verhalen, plaatjes en opdrachten samen met het kind praten over uiteenlopende onderwerpen als gezondheid, afweersysteem, het virus en medicatie. Bij elk bezoek aan het ziekenhuis kan de consulent een hoofdstuk uit het losbladig systeem meegeven als ‘huiswerk’. Ook voor ouders is dit een ideaal middel om met hun kind over hun leven met een chronische ziekte te praten.

Het werkboek is geschreven door Esther Smid en voorzien van tekeningen door Lotte Kruse. Janssen-Cilag is de sponsor van dit bijzondere project. Het werkboek is verkrijgbaar via de consulenten in 1 van de 4 kinder hiv-behandelcentra en wordt door hen actief aangeboden.

Contact

Adoptie
020 - 689 25 77
op ma, di, do
14.00 – 22.00 uur

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen