Sport inTijden van Ziekte - najaar 2013

Over het algemeen wordt aangenomen dat bewegen en sport goed zijn tijdens de behandeling van veel chronische aandoeningen en bestaan er ook aparte begeleidingstrajecten en programma’s. Bij de behandeling van hiv is sport- en beweegadvies (nog) geen integraal onderdeel. Middels een vragenlijst is getart met verkrijgen van inzicht in hoe mensen met hiv sport en bewegen betekenis geven.

De conclusies uit de vragenlijst worden later nog aangevuld met bevindingen uit interviews met hiv-positieven en professionals uit de hiv-zorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Vu medisch centrum en Mulier Instituut i.s.m. diverse maatschappelijke partners waaronder HVN en verpleegkundig consulenten hiv/aids.

De resultaten van de online afgenomen vragenlijsten onder 252 personen met hiv – voornamelijk etnisch-Nederlandse, hoger opgeleide, homomannen van middelbare leeftijd en dus niet representatief voor de gehele hiv-populatie in Nederland - leiden tot de volgende conclusies:

 • De meerderheid ervaart hun gezondheid als (zeer) goed. Vijf procent noemt hun gezondheid (zeer) slecht, een kwart ‘gaat wel’. Vooral mensen met meerdere (gerelateerde) aandoeningen en degenen die recent gediagnosticeerd zijn of juist vóór 2000, oordelen minder positief.
 • De meeste personen zijn gericht op een zo normaal mogelijk leven met hiv.  Daarnaast herkent de meerderheid zich ook (deels) in een meer op (spirituele) ontwikkeling gericht ziekteverhaal. Twee op de tien herkennen zich (deels) in een chaosverhaal, met weinig hoop en nauwelijks toekomstperspectief. Onder hiv-positieven met een slechtere ervaren gezondheid is dat de helft.
 • Een deel van hen ervaart een grotere verbondenheid met andere mensen en/of een veranderde levensinstelling als  ‘ziektewinst’. Maar een op de vijf benoemt ook het verlies van onder meer sociale contacten en/of werk als gevolg van hiv.
 • Een op de drie mensen met hiv sport niet of nauwelijks. Een kwart, daarentegen sport meer dan drie keer per week. De helft voldoet aan de beweegnorm van vijf maal wekelijks 30 minuten matig intensief bewegen.
 • Fitness is de meest beoefende tak van sport, gevolgd  door wandelen, hardlopen, zwemmen en fietsen. De meerderheid sport alleen.
 • Een op de tien was na zijn/haar jeugd langdurig lid van een sportvereniging. Een kwart deed nooit echt aan sport.
 • Naast gezondheid en plezier is het uiterlijk voor veel mensen een belangrijk motief om te sporten.
 • Hiv was bij de helft van de respondenten niet of nauwelijks van invloed op hun sportgedrag. Ook stelt een op de vijf minder te sporten vanwege de hiv.
 • Veel mensen met hiv zien bewegen en sport als een goede graadmeter voor hun gezondheid. Door hiv heeft sport en bewegen vaker aan betekenis gewonnen dan verloren.
 • De helft van de hiv-positieven herkent zich (deels) in een sportziekteverhaal met een ‘restitutiekarakter’ waarbij sport/bewegen een positieve invloed heeft op de ervaren gezondheid en de omgang met hiv. Ook herkennen vier van de tien zich (deels) in een weerstandsverhaal, waarbij ze aangeven dat ze sport eigenlijk nooit leuk hebben gevonden en dat hiv daarin niets heeft veranderd.
 • De meerderheid van de mensen is vanuit hun behandeltraject niet goed begeleid bij het (weer) oppakken of continueren van sport en bewegen.

Meer informatie
Sport-ziekte verhalen – Resultaten vragenlijst hivnetpanel (pdf)
Website: www.stzverhalen.nl

Conclusies tot nu toe geven al een aantal aandachtspunten:

 • In het samenwerkingsverband met NVHB en VCHA sport en bewegen onder de aandacht brengen zodat het aandacht krijgt binnen het behandeltraject
 • Contacten leggen met aan het onderzoek meewerkende professionals
 • Activiteiten en mogelijkheden rondom bewegen onder de aandacht blijven brengen
 • Sport en bewegen is erg individueel – wat kun je ermee doen:
  • Zichtbaar maken middels beeld en interviews
  • Sport en bewegen toevoegen als aandachtspunt bij  de workshopreeks
  • Informatievoorziening bij activiteiten rondom hiv en sport – waar moet je aan denken, bestaan er überhaupt belemmeringen, wat kan het je opleveren, hoe belangrijk is begeleiding in sport e.d.

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

positiefgeldzaken

banner_160_160

 

module 03plus 160 180
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen