Het Noordelijk Platform voor Positieve Allochtonen (NOPPAL) is een zelfhulpgroep opgericht voor en door hiv - positieve migranten woonachtig in Noord Nederland, (Drenthe, Friesland en Groningen), die elkaar willen ondersteunen in hun ziekteproces.

Inleiding
NOPPAL richt zich op hetero en homoseksuele mannen en vrouwen en wil zich vooral als maatschappelijke groep onder ander door middel van advies, informatie en ondersteuning richten op het handhaven en bevorderen van de zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van haar leden.

NOPPAL richt zich verder op het activeren, stimuleren en ondersteunen van kwetsbare leden die een ondersteuningsbehoefte hebben op het terrein van zorg. Preventieve informatie en advies over medicijnen, de noodzaak en de gevaren hiervan, het signaleren van behoeftes en het voorkomen van vereenzaming zijn daarbij van belang.

Een belangrijke taak van NOPPAL daarbij is het optreden als intermediair tussen de zorghulpverlener en haar leden. NOPPAL voert, middels de inzet van betrokken en vrijwilligers, op een vriendelijke wijze zijn taken uit vanuit haar specifieke kennis van de doelgroep.

NOPPAL onderhoudt nauw contact met Hiv Vereniging Nederland, Humanitas district Noord Nederland, GGD -MOA-soa Noord Nederland, Aids- Fonds, UMCG en MCL.

Doelstellingen NOPPAL

 • Ondersteunen van elkaar in het moeten leven met hiv/aids
 • Ondersteunen van familie en partners van leden NOPPAL
 • Bijdrage leveren aan bewustwording wat hiv/aids betreft
 • Bijdrage leveren aan de strijd tegen aids, zowel in Nederland, Afrika als in de rest van de wereld
 • Informatie, advies over medicijnen, hulp en dienstverlening
 • Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid door middel van het creëren van een contactrijke plaats
 • Maatschappelijke activering en zelfredzaamheid
 • Het stimuleren van sociale participatie, het versterken van sociaal- en informatienetwerk en sociale preventie
 • Persoonsgerichte begeleiding en ondersteuning

Kortom: onze doelstellingen vertalen zich in het mobiliseren van mogelijkheden van leden om hen zoveel mogelijk actief te laten blijven hetzij om hun eigen leven zo goed mogelijk vorm te blijven geven, hetzij om maatschappelijk nuttige taken te verrichten. Daarnaast staat het voorkomen of verminderen van psychische problemen centraal. Het gaat om het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting, het bevorderen van zingeving en het versterken van stuurkracht. Middels begeleiding en ondersteuning leden op weg te helpen hun leven weer zo zelfstandig mogelijk vorm te geven.

Activiteiten NOPPAL

 • Maandelijkse bijeenkomsten
 • Workshops
 • Seminars
 • Telefoonnetwerk
 • Bezoekwerk
 • Outreachende activiteiten
 • Groepsactiviteiten
 • Voorlichting geven op scholen over hiv/aids
 • Voorlichting geven aan jonge asielzoekers
 • Individuele ondersteuning

Bezoek- en postadres
Hiv- Steunpunt Noord ( Humanitas)
A-Kerkhof 22 zz
9711 JB Groningen
Tel: 050-3120633 of 06-15264825

www.noppal.nl

Contact

Migranten
020 - 689 25 77
op ma, di, do,
14.00 – 22.00 uur

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen