maatschappelijk - discriminatie

Hiv is een chronische aandoening en mensen met een chronische aandoening mogen niet gediscrimineerd worden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt mensen met een chronische aandoening anders te behandelen dan mensen zonder een chronische aandoening.

Stigmatisering
Het hebben van een hiv-infectie is niet relevant. Annu nu is de behandeling effectief en kan iemand hiv niet meer overdragen. Oude beelden en verkeerde of verouderde informatie veroorzaken vaak nog pijnlijke situaties waardoor mensen met hiv worden gestigmatiseerd. De Hiv Vereniging wil jou graag ondersteunen en sterken in het bestrijden hiervan.

Als je je gediscrimineerd voelt vanwege je hiv-status bij jouw werkzaamheden kun je altijd stappen ondernemen tegen de partij die jou discrimineert. Het lijken lastige stappen maar er zijn goede voorbeelden hoe mensen met hiv hun gelijk hebben gehaald.

Voel je je gediscrimineerd vanwege jouw hiv-status dan kun je jouw klacht voorleggen aan een anti-discriminatiebureau in jouw woonplaats of directe omgeving of aan  het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Je kunt dan laten onderzoeken of er in jouw geval al dan niet sprake is van discriminatie vanwege hiv.

Stappenplan
Het is belangrijk om jouw vermoeden van discriminatie goed te verwoorden. Waaruit blijkt de discriminatie. Wat zijn jouw ervaringen. Hoe ben jij ermee omgegaan. Welke reacties heb je gekregen. Een stappenplan kan je hierbij helpen:

Bespreken met anderen

Blijf niet in je eentje zitten met het gevoel dat je gediscrimineerd wordt. Zoek een vertrouwenspersoon binnen je vriendenkring of familie. Als het met je werk te maken heeft kun je ook binnen het bedrijf kijken of je iemand in vertrouwen kunt nemen.

Het oordeel van het College heeft geen rechtskracht, maar instanties en werkgevers volgen meestal wel het oordeel van het College. Zij kunnen met het oordeel in de hand met de klager rond de tafel gaan zitten om te kijken welke oplossing nog te vinden is voor de ontstane situatie en of deze of bijvoorbeeld de werkrelatie nog te herstellen is.

Achtergrondinformatie

Hoewel het bijna niet meer voor komt, wordt er af en toe aangifte gedaan bij de politie vanwege het verzwijgen van de hiv-status en omdat er onbeschermde seks is geweest. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een voormalig partner. Sinds 2005 kunnen mensen met hiv hiervoor niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. De politie roept mensen met hiv na zo’n aangifte soms toch nog op voor verhoor. Wat moet je doen bij zo’n oproep? Wees je bewust van de feiten. Dit geeft rust.

Geen vervolging meer mogelijk
Krijg je met een dergelijke aangifte te maken, dan is het goed een paar dingen te weten. De Hoge Raad maakte een eind aan de strafrechtelijke vervolgingen van mensen met hiv die onbeschermde seks hadden zonder hun hiv-status te melden. Daarover zijn in 2005 en 2007 uitspraken gedaan. Een aangifte mag dus sowieso niet tot vervolging leiden.

Wat te doen bij aangifte?
De politie is soms onvoldoende van de juridische materie rondom hiv op de hoogte. Daardoor legt  zij zo’n aangifte soms niet direct opzij. De politie kan jou vragen langs te komen voor een gesprek. Het beste is om contact op te nemen met het Servicepunt. Via het Servicepunt kun je de aangifte en oproep voor een gesprek voorleggen aan de werkgroep juridische belangenbehartiging. Zij geven je ondersteuning in hoe je het beste kunt reageren.

Benadruk de uitspraak van de Hoge Raad 
Misschien wil je de kwestie toch liever zelf afhandelen met de politie. Dan is het zinvol om goed op de hoogte te zijn van de uitspraken van de Hoge Raad en de politie hierop te wijzen. En meldt dat een aangifte niet tot een verdere vervolging mag leiden. Ga je met een advocaat in gesprek, wijs deze dan ook op de uitspraken van de Hoge Raad.

Achtergrondinformatie

Onmeetbaar virus

Onderzoek bevestigt dat mensen met hiv die succesvol met combinatietherapie worden behandeld en daardoor een ondetecteerbare viral load hebben het virus niet aan anderen kunnen overdragen als ze seks zonder condoom hebben. Lees meer hierover bij 'U=U Undetectable means Uninfectious'.

Contact

Hiv Vereniging Nederland
Eerste Helmersstraat 17
1054 CX AMSTERDAM
 

>> routebeschrijving

Steun ons!

Word lid en steun de belangenbehartiging
>> lees meer informatie
ideal-logo-2Online doneren kan ook
>> Klik hier

Servicepunt

020 689 25 77

Voor vragen over leven met hiv, onderling contact en de Hiv Vereniging Nederland
Te bereiken op ma-di-do van 14.00 tot 22.00 uur
>> lees verder 

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in en ontvang Positive News!

captcha 

positiefgeldzaken

banner_160_160

 

module 03plus 160 180
 

positief zorgt 160 banner

Sponsors website

viiv_logo.gif

[ Copyright © 2017 Hiv Vereniging Nederland. ] Disclaimer | Colofon | Privacy | Inloggen